My Account

پیشنهاد ما به شما عزیزان 

Sale!

پنج رساله- چهار مقاله و رساله پیشاهنگ و رهبری خلق

6,00

پنج رساله ( چهار مقاله و رساله پیشاهنگ و رهبری خلق )

پنج رساله ( چهار مقاله و رساله پیشاهنگ و رهبری خلق ) از آثار با ارزش رفیق جزنی می باشد . که در زندان نوشته شده است . رفیق در شرایط سخت زندان هم لحظه ای دست از مبارزه نکشید و برای غنا بخشیدن هر چه بیشتر به تئوری جنبش انقلابی مسلحانه و آموزش رفقای هم زنجیرش کوشش پی گیری در جهت دستیابی به متون مارکسیستی و آخرین تحقیقات دانشمندان جهان آغاز نمود و علیرغم کنترل فاشیستی رژیم شاه موفق شد بسیاری از آثار کلاسیک مارکسیستی و اخرین دستاوردهای علمی  را بدست آورد و زندان را تبدیل به کلاس آموزش برای انقلاب نماید .

Sale!

یادنامه گروه آرمان خلق جنبش مسلحانه در لرستان

6,00

Pin It on Pinterest

Share This