هزاران ‌نفر آهنگ ایتالیاییِ بلا چاو (بدرود ای زیبا!) را در روز جهانی کارگر اجرا کرده‌اند. این ویدئوها در صفحه توییتری...