این زمین خانه ماست. ما هم‌خانه‌ایم با هر نژاد و هر رنگ و ظاهری. (We Are the World) ? #موسیقی «ما دنیاییم»  در سال ۱۹۸۵...