مناطق لر نشین

رفقای جان فدای ،فدایی خلق در اردیبهشت ماه

شهدای فدایی در اردیبهشت ماه منبع: نبرد خلق شماره ۴۳۷، چهارشنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۲۱ آوریل ۲۰۲۱ http://www.iran-nabard.com/N437/SHOHADA%20437.htm رفقای فدایی: محمد كاظم سعادتی، خلیل سلمانی نژاد، علی اكبر (فریدون) جعفری، مرضیه احمدی اسكویی، حبیب الله مومنی، محمود...

شاهنامه واژگانی دارد که فقط لرها هنوز بر زبان می رانند

لُر، بزرگ ترین قومِ ایران و جهان با بیشترین گونه هاى نژادی: لُر بَختیاری… لُر لرستانى… لُر بویراحمدی… لُر لَك… لُر بوشهری… (بهشهری، خشت و کمارجی، برازجونی، دشتستانی، گورکی و میلاتونی مامصالحی ...) لُر مَمسَنی… لُر همدانی: (نهاوندی، ملایری، قهاوندی و ...) لُر...

تجمع اعتراضی گروهی کارگران خط و ابنیه راه آهن لرستان

تجمع اعتراضی گروهی کارگران خط و ابنیه راه آهن لرستان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی و بیمه ای خود، در مقابل ساختمان اداره کل راه آهن این استان.یکشنبه ۲۰ مهرماه...

بهبهان ؛بیشتر مردم به سختی زندگی را اداره می کنند

بهبهان بیشتر مردم به سختی زندگی را اداره می کنند . صد تا و دویست تا که نیستند که بتوان کمک کرد. بیشتر مردم باسیلی صورت سرخ می کنند . یاد بگیریم مشکل را ریشه ای حل کنیم و همه میدانیم مشکل...

Pin It on Pinterest