مشاهیر و بزرگان

یادمان رفیق فدایی مرضیه احمدی اسکویی

یادمان رفیق فدایی مرضیه احمدی اسکویی محفلی که در تبریز توسط صمد بهرنگی و رفقایش اداره می‌شد. بهای زیادی به معلمی می‌دادند که برای آگاه‌کردن مردم، این پیشه را برگزیده بودند. اسم و رسمی هم داشتند و سرشناس بودند. از بین آنها کسان بسیاری اکنون با نام شناخته شده‌اند. همه...

Pin It on Pinterest