شعر و اشعار حماسی

یادمان رفیق عبّاس مِفتاحی

تقدیم به جانْ فدا رفیق عبّاس مِفتاحی راه می اُفتم : در گرته هایِ خون تا طعمِ کوچه با ابعادِ نور راه می اُفتم : تا اشکالِ سنگ با رویشِ اقاقیا و نرگس در جمعِ فُصول آی ... آهسته قدم بَردار ای نُطفه یِ ناپَسند ای فانوسِ بی تکرار مگر فراموش کرده ای ؟ که خیابان و شالیزار بر...

بِلاچاو ( بدرود ای زیبا )

                تقدیم به جانْ فدا سعید سلطان پور بِلاچاو ( بدرود ای زیبا ) هویّت و نامِ ترانه ای خاطره آمیز و حُزن انگیز است : که در آستانه یِ نبردِ داخلیِ کشورِ ایتالیا ، و مُصادف با بُحرانِ دیپلُماتیک بر قوانین و روابطِ بین الملل ، و همچنین به دُنبالِ سَرآغازِ جنگِ...

از مجموعه اشعارِ تراشه هایِ یک پیراهن

تقدیم به :فروغ فرخزاد بانو بانویِ بُقچه وییلاق دیوارها ، تکرارِ یکْ نغمه و سایهْ وارِ بی شماران نبض اَند وعدالت در خیالْ سِرشتِ کودکان ، می پوسد بانو بانویِ دهلیز و دریا هرگز موجْ کوبِ هراس به صبح ، وصخره نمی رسد من... به آوارگانِ تاریخ ایمان دارم و : رازْگونه و صبور...

کوهستان ، نامِ دیگرِ کردستان است

کوهستان ، نامِ دیگرِ کردستان است ؛ آن هنگام که فرزندانِ خاک و خورشید ، از شیارهای کوه جاری می شوند ، و برای لقمه نانی اندک ، میانِ رنج و رؤیا غوطه وراَند ؛ این کوهستان است که به احترامِ کارگران خم می شود ، و بر دوشِ خسته و دستانِ پینه بسته ی شان ، بوسه ها می زند ،‌ و...

Pin It on Pinterest


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ogahabha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757