سخن سر دبیر

کتابِ مقدس را نمی‌فهمم

کتابِ مقدس را نمی‌فهمم من از جانبِ خویش، بی هیچ اطاله‌ی کلامی، اقرار می‌کنم که کتابِ مقدس را نمی‌فهمم، گرچه برایش سال‌ها وقت گذاشتم. ولی به خوبی می‌دانم تنها آن زمان از دامِ شک و تردید رها می‌شوم که به استدلال‌هایِ محکم چنگ زده باشم. از این رو کاملاً از راهی که عقل بر...

یک پیروزی برای مردم ایران و برای جنبش دادخواهی

یک پیروزی برای مردم ایران و برای جنبش دادخواهی امروز چهارم فوریه 2021 ، در آنتورپن court of First Instance : rechtsbank van de eerste aanleg روزی تاریخی در سپهر سیاسی وطن را شاهد بودیم . افتخار حضور در دادگاه را در کنار شما داشتم. دادگاه کلیه مدارک مستند را بطور خلاصه...

تعریف جدید یونسکو از سواد

تعریف جدید یونسکو از سواد سعدی در گلستان می گوید: "دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند: یکی آن که اندوخت و نخورد، و دیگر آن که آموخت و نکرد". حالا یونسکو هم در جدیدترین تعریفش از سواد همان حرف سعدی را زده است. مفهوم سواد در قرن گذشته، تغییرات بسیاری کرده است و...

کرونا بهانه است اصل نظام نشانه است

کرونا بهانه است اصل نظام نشانه است..... جوانان شجاع و ملت در بند ظلم و اسارت آخوندی!!! آماده قیام سراسری باشید. علی خامنه‌ای به دلیل بیماری، اختیاراتش را به پسرش مجتبی سپرده است!!! این سناریوی حکومت نظامی در تهران به دلیل کرونا بی دلیل نیست، دموکرات ها از کرونا برای...

همسفر ! در این راه طولانی.. که ما از آن بی خبریم و چون باد میگذرد... بگذار خرده “اختلاف” هایمان باهم ، باقی بماند...

read more

Pin It on Pinterest