سخن روز

یادمان رفیق پَری دُخت – غزال – آیتی

تقدیم به جانْ فدا ( رفیق پَری دُخت – غزال – آیتی ) تَندیسی ، از خاطره و گُل خواهم ساخت که آغازِ کمرگاه اَش آشیانِ گنجشک و قُمری ، گردد تَندیسی ، از رؤیا و چوب خواهم تراشید که مَشام اَش عطرْ آگینِ گندُمَکی بر طاقچه ، شود تَندیسی ، از واژه و آجُر رَنگین خواهم کرد که آن...

یادمان رفیق مرضیه احمدی اُسکویی

تقدیم به جانْ فدا ( رفیق مرضیه احمدی اُسکویی ) ما ، با گام هایِ فرسوده و کهنهْ فانوسی در دست از لابه لایِ تهدید و تردید از مکتبِ زاغه و شَهرَکِ بیغوله ها آمده ایم ... گویی کندویِ سردِ پنجه هامان ، ولَمسِ پینه های اَش گواهِ این دعوتْ نامه است ما ، خویشاوندانِ جهان که...

موجودات یاد می گیرند بدبخت زندگی کنند

آیا سگهای مارتین سلیگمن را می شناسید؟؟!! دانشمند روانشناس، مارتین ای پی سلیگمن برای شناخت درماندگی آزمایشی انجام داد که منجر به برنده شدن نوبل روانشناسی توسط وی شد. ایشان ۲۰ سگ شیانلو را از ابتدای نوزادی درون یک قفس تربیت کرد به طوری که سگها در صورت نیاز پدال موجود در...

تقدیم به جانْ فدا رفیق بیژن جَزَنی

تقدیم به جانْ فدا (رفیق بیژن جَزَنی) تاریخ امتدادِ واژهْ پوش و شعلهْ گُسترِ آسمان و زمین نیست ! تاریخ مفهومِ نخستینْ عطش ، در طعمِ دیدار است و زایشِ مرموز و مداومِ بی شمارانْ اتفاق : مگر می شود که ، انجمن و امواجِ دریاها امانت را برنگردانند مگر می شود که هجرتِ خون ،...
نوروزتان پیروز .. .

نوروزتان پیروز .. .

عید نوروز ، آغاز شکفتن شکوفه های طبیعت و حرکت شگفت انگیز زمین به دور خورشید ، برای دو باره زیستن بر همه هم ميهنان داخل...

read more

Pin It on Pinterest