اطلاعیه

همایش پنجاهمین سالگشت بنیان گذاری سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

همایش پنجاهمین سالگشت بنیان گذاری سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پخش زنده از شبکه زوم یکشنبه ۱۹ بهمن/ ۷ فوریه ۲۰۲۱ ساعت ۱۶

اطلاعیه جمعی از فعالین کارگری شهرستانهای اشنویه، نقده، پیرانشهر

هفت هزار تپه برپا کنیم! اطلاعیه جمعی از فعالین کارگری شهرستانهای اشنویه، نقده، پیرانشهر شبحی دراین فلات فلاکت زده در گشت و گذار است. در این دریای ثروت اکثریتی گرسنه و فقیر زنجیرهای بردگی را بصدا درآوردەاند. این هنوز آغاز جدی تر نبرد فقر و ثروت و بعبارت رساتر نبرد کار...

اعتصاب مبارزه ای بدون هزینه و با تاثیرگذاری بسیار زیاد

اعتصاب مبارزه ای بدون هزینه و با تاثیرگذاری بسیار زیاد است. جمهوری اسلامی ثابت کرده که ضدمنافع ملی ایران است و بدلیل فساد توان حل هیچ‌یک از مشکلات کشور را ندارد. اعتصاب سراسری باعث فلج شدن جمهوری اسلامی و مقدمه سرنگونی این رژیم خواهد بود. وعده دروغ و تهدید و منفی بافی...

توفان توییتری -همزمان با فراخوان زندانیان از درون زندان برای آزادی زندانیان سیاسی؛

توفان توییتری -همزمان با فراخوان زندانیان از درون زندان برای آزادی زندانیان سیاسی؛ در ایران و سراسر جهان با بلندترین صدا فریاد می‌زنیم: زندانیان سیاسی را #آزادشان_کنید ? دوشنبه۱۳مرداد ⏰ ساعت ۱۸ بوقت اروپا ⏱ساعت۲۰:۳۰ بوقت ایران #آزادشان_کنید را از توییتر شروع میکنیم و...

Pin It on Pinterest