اخبار اعتراضات مردمی

پسر کرجی کجاست ؟

۲ ماه از بازداشت پسر کرجی گذشت و هنوز هیچ خبری از او در دست نیست. پسر کرجی برای دفاع از حقوق هموطنان سوختبر، فریاد زد. ما هم فریاد آزادی او شویم و اجازه ندهیم جمهوری اسلامی در سکوت خبری او را شکنجه...

تجمع دانشجویان در محیط تعطیل دانشگاه تهران /اعتراض به دستگیری دانشجویان و سرکوب واختناق

تجمع دانشجویان در محیط تعطیل دانشگاه تهران اعتراض به دستگیری دانشجویان و سرکوب واختناق

سومین روز ازتجمع اعتراضی مالباختگان بورس

سومین روز ازتجمع اعتراضی مالباختگان بورس

تجمع اعتراضی نیروهای اخراجی شرکت مپنا پالایشگاه بید بلند ۲ بهبهان

تجمع نیروهای اخراجی شرکت مپنا پالایشگاه بید بلند ۲ بهبهان که سه ماه است که جلوی درب پالایشگاه، فرمانداری و دفتر نماینده یهبهان تجمع اعتراضی خود را برگزار می کنند و با وجود وعده های زیاد مسئولین مربوطه اهنوز حمایتی جدی از آنان نشده است / یکشنبه ۱۱ آبان...

Pin It on Pinterest