‏ویدیویی از عفو بین الملل در مورد قتل عام جوانان در سال ۶۷

“در سال ۶۷ مقامات ایران هزاران مخالف سیاسی را قهرا ناپدید و مخفیانه اعدام کردند. با گذشت سه دهه، خانواده‌ها و جان به در بردگان هنوز در جستجوی حقیقت و عدالت هستند.”

کنار آن‌ها می‌ایستیم.
#کشتار۶۷