هشتم اسفند ماه سالگرد جاودانگی فدایی خلق رفیق صبا بیژن زاده گرامی باد
 فدایی خلق رفیق صبا بیژن زاده در سال 1327 در شهر مراغه متولد شد. تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در همین شهر به پایان رساند. و در سال 1349 در دانشسرای عالی سپاه دانش «مامازن» در شهرستان پاکدشت استان تهران، به تحصیل پرداخت. رفیق صبا از سال 1350 به فعالیت سیاسی روی آورد و از سال 1352 عضو گروه نادر شایگان که مصطفی شعاعیان هم در آن عضویت داشت درآمد. و بعد از شهادت رفیق نادر شایگان، که از طریق رفیق مرضیه احمدی اسکوئی دوست کودکی رفیق صبا بود به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیوست و تا سطح رهبری یک تیم از سازمان قرار گرفت. سرانجام؛ فدایی خلق رفیق صبا بیژن زاده روز 8 اسفندماه 1355، به همراه بهنام امیری دوان برای دریافت دفترچۀ اتومبیلی که با نام خود خریداری کرده بود، نزد فروشندۀ ماشین می روند. ولی فروشنده با کشف مدارکی، مورد شناسایی قرار گرفته و با همکاری وی، قرار صبا با مأمورین فاش شده بود. به این ترتیب رفیق صبا همراه با بهنام امیردوان در خیابان کرمان به محاصره ساواک درآمده و در جریان درگیری مسلحانه با مزدوران عوامل رژیم هر دو فدایی وار رخ در نقاب خاک کشیدند.
یاد و نامشان جاودانه باد.