یادمان رفیق فدایی حمید رضا زمانی کندوانی
حمید رضا از خانواده اصالتا آذری در تهران (نظام آباد )1339 متولد شد.در سن ده سالگی پدر را از دست داد و سختی های بیشتری را نسبت به دوستان دیگر مجبور به تحمل بود .
از سال 1355 در محفلی از هواداران سازمان فعال بود و برنامه های کوهنوردی و ورزشی هواداران را هماهنگ میکرد و در جریان انشعاب به سمت اقلیت رفته و در برنامه های کوه نوردی هواداران بسیاری را به سازمان وصل مجدد نمود -در کمیته نظامی فعال بود و اولین کنگره سازمان هم شرکت داشت – .بعد از اسفند 1360 و شهادت رفیق هادی (احمد غلامیان لنگرودی ) رفیق امیر توانست بخش نظامی سازمان را هدایت نمایددر 1362 دستگیر (گویا توسط خائنین شناسایی گردیده)و دوسال بعد در اردیبهشت 1364 اعدام گردید .حمید رضا که تا اخرین لحظات از روحیه بالایی برخوردار بود به رفقای هم بندش گفت می دانید که چقدر عاشق زندگی هستم اما این را هم بدانید که زندگی به هر قیمت را نمی خواهم .و با قدی بر افراشته با روحیه ایی فدایی به پای جوخه اعدام رفت .