گیر افتادن دهها تروریست جمهوری اسلامی در قلب اروپا!

‏با کشف یک دفترچه رمز و یک دفترچه حاوی رسید پرداخت‌های نقدی و چند هزار یورویی اسدالله اسدی، دیپلمات بازداشت شده جمهوری اسلامی، اداره جنایی فدرال آلمان و دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور تحقیقات خود درباره هدایت یک حلقه بزرگ جاسوسی تحت هدایت او در اروپا را آغاز کردند.

‏وب‌سایت شبکه یک تلویزیون آلمان به نقل از منابع اطلاعاتی و پلیس جنایی فدرال این کشور گزارش داد که از اسدالله اسدی یک دفترچه یادداشت رمزگذاری شده حاوی دستورالعمل‌هایی احتمالی برای بمب‌گذاری و یک دفترچه حاوی رسید پرداخت‌ نقدی هزاران یورو به افرادی در کشورهای اروپایی کشف شده است.