گفتار هفتگی مهدی سامع ـ ۴ تیر
https://soundcloud.com/radio-pishgam
سرفصلها:
ـ اپیزود آخر جنتی شو؛ تحریم گسترده مردم و رقم سازی حکومت
ـ مفهوم رای باطله
ـ کشتار کرونا ادامه دارد، واکسن قطره چکانی و ادامه کشتار کرونا
ـ اخراج ۷۰۰ کارگر پالایشگاه نفت به خاطر یک روز اعتراض
ـ شورش مردم قلعه صدرا
ـ دستکم ۶۳ حرکت اعتراضی طی ۵ روز

1. گفتار هفتگی مهدی سامع ـ ۴ تیر ۱۴۰۰ Play