گفتار هفتگی مهدی سامع ـ ۲۸ خرداد
https://soundcloud.com/radio-pishgam

سرفصلها:
ـ اپیزود پنجم جنتی شو؛ بسیج علیه تحریم
ـ تصمیم خامنه ای برای تعیین تکلیف نهایی در روز جمعه
ـ دلیل کناره گیری کاندیداها
ـ دستکم ۳۶ حرکت اعتراضی طی ۵ روز

1. گفتار هفتگی مهدی سامع ـ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ Play