گفتار هفتگی مهدی سامع ـ ۲۱ خرداد

https://soundcloud.com/radio-pishgam
سرفصلها:
ـ اپیزود چهارم جنتی شو؛ مناظره یا کلاس درس
ـ طرح مجلس ارتجاع برای محدودتر کردن استفاده از فضای مجازی
ـ رتبه شاخص فلاکت مردم ایران: هشتم از آخر
ـ دستکم ۲۶ حرکت اعتراضی طی ۵ روز

1. گفتار هفتگی مهدی سامع ـ ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ Play