کرونا بهانه است اصل نظام نشانه است…..
جوانان شجاع و ملت در بند ظلم و اسارت آخوندی!!!کرونا بهانه است اصل نظام نشانه است.....
آماده قیام سراسری باشید.
? علی خامنه‌ای به دلیل بیماری، اختیاراتش را به پسرش مجتبی سپرده است!!!
?این سناریوی حکومت نظامی در تهران به دلیل کرونا بی دلیل نیست، دموکرات ها از کرونا برای تقلب در آمریکا استفاده کردند، جمهوری اسلامی از بازی کرونا برای انتقال قدرت به مجتبی خامنه ای…
?‏وگرنه مثل روز روشنِ که حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی هرگز دلش به حال مردم نسوخته که اگر چنین بود هنوز زلزله زدگان در چادرها نبودن و اینهمه مادر داغدار فرزند نداشتیم و یا به راحتی به هواپیمای مسافربری موشک پشت موشک نمیزدند و یا گردن بیگناه نوید افکاری پای دار نمی رفت…
پذیرفتن جانشینی مجتبی بجای پدرش ، یعنی ۱۰۰سال دیگر بردگی بیماری ، ظلم و جنایت و گرسنگی است
منبع خبر : آوای شیراز