یادنامه گروه آرمان خلق ،جنبش مسلحانه در لرستان

نام کتاب : یادنامه گروه آرمان خلق ،جنبش مسلحانه در لرستان

گرد آوری و تدوین : محمد کاشفی

چاپ : اول

یادمان مبارزه مسلحانه در لرستان کتابی است خواندنی که در گام نخست ، ستارگان گروه آرمان خلق را معرفی کرده است . این مجموعه به خانواده های جانفشان آرمان خلق و سازمان پر افتخار چریک های فدائی خلق ایران تقدیم می گردد . امید داریم که زندگی این رفقای جانفشان در شرایط کنونی چراغ تابناکی برای نشان دادن و جهت بخشیدن مجدد به جنبش نوین انقلابی مردم ایران باشد .

[wpdm_package id=’5100′]