کارگران و زحمتکشان

معلمان

مشاغل خصوصی

مشاغل دولتی

کارگران و کشاورزان

 

یادمان رفیق مرضیه احمدی اُسکویی

تقدیم به جانْ فدا ( رفیق مرضیه احمدی اُسکویی ) ما ، با گام هایِ فرسوده و کهنهْ فانوسی در دست از لابه لایِ تهدید و تردید از مکتبِ زاغه و شَهرَکِ بیغوله ها آمده ایم ... گویی کندویِ سردِ پنجه هامان ، ولَمسِ پینه های اَش گواهِ این دعوتْ نامه است ما ، خویشاوندانِ جهان که...

کارگران :امید آدینه

کارگران بگذارید سخن بگوییم ! بگذارید واژه ها و تصاویر برخیزند : و زخم ها و درد ها و رخوتِ تن را بپوشانند. مگر ما چه می خواهیم (جز نان وگل هایِ سرخ) مگرنه این است؛ که کارخانه ها وکارگاه هایِ رُس کِشیِ تان، خونِ توده هایِ زحمت کش ِجامعه را می بلعند، و در نهایتِ توقع و...

پیام هاشم خواستار نماینده فرهنگیان آزاده ایران اززندان وکیل اباد مشهد

پنجم اکتبر برابر۱۳ مهرهرسال ازسوی سازمان علمی فرهنگی یونسکو روز جهانی معلم اعلام شده است. هدف از اعلام چنین روزی بررسی مشکلات وقدردانی وتشکر از معلمان که قشر مرجع وپیشرو جامعه هستندمی باشد. ما درایران درحالی به استقبال روزجهانی معلم می رویم ،که فعالین معلمین رااعدام...

تجمع اعتراضی معلمان شاغل در مدارس ایرانی خارج از کشور مقابل وزارت آموزش و پرورش

تجمع معلمان شاغل در مدارس ایرانی خارج از کشور مقابل وزارت آموزش و پرورش در اعتراض به عدم تحقق وعده های مقامات آموزش و پرورش مبنی بر واریز نشدن بخشی از حقوق آنها که باید بصورت ارز به آنها پرداخت می شد و تا به این لحظه پرداخت نشده است معلمان معترض می گویند: این حقوق...

بهبهان ؛بیشتر مردم به سختی زندگی را اداره می کنند

بهبهان بیشتر مردم به سختی زندگی را اداره می کنند . صد تا و دویست تا که نیستند که بتوان کمک کرد. بیشتر مردم باسیلی صورت سرخ می کنند . یاد بگیریم مشکل را ریشه ای حل کنیم و همه میدانیم مشکل...

تجمع معلمان قرار دادی مقابل درب مجلس!

حقوق معلمان قراردادی بطورکلی نادیده گرفته شده و وعده استخدام آنها دروغ از آب درآمده است. این در حالیست که نهادهای سرکوبگر نظام مدام در حال استخدام نیرو...

تجمع اعتراضی کشاورزان و دامداران شهرستان بهبهان استان خوزستان

روز یکشنبه ۱۹مرداد ماه ۱۳۹۹، جمعی از کشاورزان و دامداران شهرستان بهبهان استان خوزستان در اعتراض به محرومیت از حقوق صنفی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این شهروندان در اعتراض به گرانی قیمت خوراک دام و پائین بودن قیمت شیر و افزایش ضریب تلفات این تجمع اعتراضی را برگزار...

ابلاغ حکم آزادی محمود بهشتی لنگرودی، معلم زندانی از سوی دادیاری اوین

ابلاغ حکم آزادی محمود بهشتی لنگرودی، معلم زندانی و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران از سوی دادیاری اوین ظهر روز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۳۹۹، حکم آزادی «محمود بهشتی لنگرودی»، فعال صنفی و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، که بعد از تجمعات صنفی معلمان در شهریور ۱۳۹۴، بازداشت شده...

کارگران و زحمتکشان

کارگران :امید آدینه

کارگران :امید آدینه

کارگران بگذارید سخن بگوییم ! بگذارید واژه ها و تصاویر برخیزند : و زخم ها و درد ها و رخوتِ تن را بپوشانند. مگر ما چه می خواهیم (جز نان وگل هایِ سرخ) مگرنه این است؛ که کارخانه ها وکارگاه هایِ رُس کِشیِ تان، خونِ توده هایِ زحمت کش ِجامعه را می بلعند، و در نهایتِ توقع و...

read more

یادمان رفیق مرضیه احمدی اُسکویی

تقدیم به جانْ فدا ( رفیق مرضیه احمدی اُسکویی ) ما ، با گام هایِ فرسوده و کهنهْ فانوسی در دست از لابه لایِ تهدید و تردید از مکتبِ زاغه و شَهرَکِ بیغوله ها آمده ایم ... گویی کندویِ سردِ پنجه هامان ، ولَمسِ پینه های اَش گواهِ این دعوتْ نامه است ما ، خویشاوندانِ جهان که...

کارگران :امید آدینه

کارگران بگذارید سخن بگوییم ! بگذارید واژه ها و تصاویر برخیزند : و زخم ها و درد ها و رخوتِ تن را بپوشانند. مگر ما چه می خواهیم (جز نان وگل هایِ سرخ) مگرنه این است؛ که کارخانه ها وکارگاه هایِ رُس کِشیِ تان، خونِ توده هایِ زحمت کش ِجامعه را می بلعند، و در نهایتِ توقع و...

تجمع اعتراضی کشاورزان و دامداران شهرستان بهبهان استان خوزستان

روز یکشنبه ۱۹مرداد ماه ۱۳۹۹، جمعی از کشاورزان و دامداران شهرستان بهبهان استان خوزستان در اعتراض به محرومیت از حقوق صنفی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این شهروندان در اعتراض به گرانی قیمت خوراک دام و پائین بودن قیمت شیر و افزایش ضریب تلفات این تجمع اعتراضی را برگزار...

خطر جدی برای ٨ هزار کارگر مجتمع گندله سازی اردکان با شیوع دوباره کرونا

با شیوع دوباره ویروس مرگبار کرونا، جان هشت هزار کارگر فعال در مجتمع گندله‌ سازی اردکان در خطر جدی است. کارگران مجتمع گندله سازی اردکان که زیر مجموعه شرکت چادرملو است، با وضعیت بسیار بد بهداشتی و بدون هیچگونه امکاناتی در حال فعالیت هستند. بر اساس آخرین اخبار دریافتی از...

معلمان

 

پیام هاشم خواستار نماینده فرهنگیان آزاده ایران اززندان وکیل اباد مشهد

پیام هاشم خواستار نماینده فرهنگیان آزاده ایران اززندان وکیل اباد مشهد

پنجم اکتبر برابر۱۳ مهرهرسال ازسوی سازمان علمی فرهنگی یونسکو روز جهانی معلم اعلام شده است. هدف از اعلام چنین روزی بررسی مشکلات وقدردانی وتشکر از معلمان که قشر مرجع وپیشرو جامعه هستندمی باشد. ما درایران درحالی به استقبال روزجهانی معلم می رویم ،که فعالین معلمین رااعدام...

read more
تجمع اعتراضی معلمان شاغل در مدارس ایرانی خارج از کشور مقابل وزارت آموزش و پرورش

تجمع اعتراضی معلمان شاغل در مدارس ایرانی خارج از کشور مقابل وزارت آموزش و پرورش

تجمع معلمان شاغل در مدارس ایرانی خارج از کشور مقابل وزارت آموزش و پرورش در اعتراض به عدم تحقق وعده های مقامات آموزش و پرورش مبنی بر واریز نشدن بخشی از حقوق آنها که باید بصورت ارز به آنها پرداخت می شد و تا به این لحظه پرداخت نشده است معلمان معترض می گویند: این حقوق...

read more

پیام هاشم خواستار نماینده فرهنگیان آزاده ایران اززندان وکیل اباد مشهد

پنجم اکتبر برابر۱۳ مهرهرسال ازسوی سازمان علمی فرهنگی یونسکو روز جهانی معلم اعلام شده است. هدف از اعلام چنین روزی بررسی مشکلات وقدردانی وتشکر از معلمان که قشر مرجع وپیشرو جامعه هستندمی باشد. ما درایران درحالی به استقبال روزجهانی معلم می رویم ،که فعالین معلمین رااعدام...

تجمع اعتراضی معلمان شاغل در مدارس ایرانی خارج از کشور مقابل وزارت آموزش و پرورش

تجمع معلمان شاغل در مدارس ایرانی خارج از کشور مقابل وزارت آموزش و پرورش در اعتراض به عدم تحقق وعده های مقامات آموزش و پرورش مبنی بر واریز نشدن بخشی از حقوق آنها که باید بصورت ارز به آنها پرداخت می شد و تا به این لحظه پرداخت نشده است معلمان معترض می گویند: این حقوق...

تجمع معلمان قرار دادی مقابل درب مجلس!

حقوق معلمان قراردادی بطورکلی نادیده گرفته شده و وعده استخدام آنها دروغ از آب درآمده است. این در حالیست که نهادهای سرکوبگر نظام مدام در حال استخدام نیرو...

ابلاغ حکم آزادی محمود بهشتی لنگرودی، معلم زندانی از سوی دادیاری اوین

ابلاغ حکم آزادی محمود بهشتی لنگرودی، معلم زندانی و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران از سوی دادیاری اوین ظهر روز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۳۹۹، حکم آزادی «محمود بهشتی لنگرودی»، فعال صنفی و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، که بعد از تجمعات صنفی معلمان در شهریور ۱۳۹۴، بازداشت شده...

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران(تهران) در اعتراض به حکم صادر شده برای محمدتقی‌فلاحی

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران(تهران) در اعتراض به حکم صادر شده برای #محمدتقی‌فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان ایران(تهران) از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اصل ۲۶ قانون اساسی: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند،...

محکومیت محمدتقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران به دو سال حبس

محمدتقی فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده و قابل تجدیدنظر است. محمدتقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان تهران، ۱۹ بهمن‌‌ماه سال۱۳۹۸ در خانه خود توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد....

تجمع معلمان مدارس خارج از کشور مقابل ساختمان قوه قضاییه

۳۱تیر - تجمع معلمان مدارس خارج از کشور مقابل ساختمان قوه قضاییه در اعتراض به پایمال شدن حقوق‌شان! بخشی از حقوق معلمان اعزامی به مدارس خارج کشور که باید بصورت ارزی پرداخت می‌شد، پس از سالها تاخیر واریز نشده و پس از شکایت معلمان از وزارت آموزش و پرورش و پیگیری بسیار،...

مشاغل خصوصی

مشاغل دولتی

سخن سر دبیر 

به خبرنامه ما بپیوندید

 شبكه هاى اجتماعى

Pin It on Pinterest

Share This

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ogahabha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757