همایش پنجاهمین سالگشت بنیانگذاری سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
سخنرانی مهدی سامع
رستاخیز سیاهکل و نقش بی بدیل رفیق غفور حسن پور
پخش از شبکه زوم
یکشنبه 19 بهمن/ 7 فوریه
ساعت 16 (اروپای مرکزی) ساعت 18.30 (ایران) ساعت 10 بامداد (شرق آمریکا) ساعت 7 بامداد (غرب آمریکا)
برای شرکت در همایش با ای میل زیر تماس بگیرید:
توجه داشته باشید که به دلایل امنیتی امکان اعلام علنی اطلاعات ورود به همایش وجود ندارد و شرکت دوستان، علاقمندان و رفقا از طریق ارتباط با آدرس اعلام شده می تواند صورت بگیرد.
Siahkalhamayesh@gmail.com