ما پرسنل آزمایشگاه بیمارستان الزهرا رشت ماه ها حقوق معوقه داریم

۲۴ نفر پرسنل در تمامی شیفت ها و بدون احتساب ماه جاری ۷ ماه حقوق معوقه داریم +عیدی سنوات سال ۹۸

یعنی آخرین حقوق دریافتی مربوط به آبان ۹۸ بوده

تو شرایط فعلی کشور با این تورم هیچکدوم از مسئولین کوچکترین پیگیری و مسئولیت پذیری تو رفتارشون دیده نمیشه
این در حالی هستش که بخاطر شرایط کرونا میلیاردها بودجه به دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان تخصیص داده شده بود
لطفا صدای بی صدای ما باشید تا شاید فریادمون به جایی رسید