🔴 نازنین زاغری-راتکلیف شهروند ایرانی انگلیسی که در اوایل ماه مارس بعد از ۵ سال زندان آزاد شده بود با پرونده سازی مجدد دوباره دادگاهی و محکوم شد.

 جرم انتصابی وی “تبلیغ علیه نظام و شرکت در تظاهرات در برابر سفارت رژیم در سال ۲۰۰۹ (۸۸)” عنوان شده است.

 این در حالی است که انگلستان به شدت خواستار آزادی و بازگشت وی است و بوریس جانسون در مکالمه با حسن روحانی خواستار خروج فوری وی از ایران شده بود.

 گروگان گیری ایرانیان دو ملیتی روش شناخته شده رژیم برای پیشبرد اهداف سیاسی شده است. رژیم تهران پیشتر خواستار مبادله دکتر جلالی با دیپلمات تروریست محکوم شده در بلژیک، اسدالله اسدی شده است، که این درخواست با مخالفت شدید دولت و پارلمان بلژیک رو به رو شده است.