اعتصابات کار گری در ایران

 ستیز کارگران علیه سرمایه دارى اسلامى در ایران شکل دیگرى به خود گرفته است؛ از جمله اعتصاب پیروزمندانه کارگران در پتروشیمى در ماهشهر و عسلویه و چند شهر دیگر نشان از خیزش جدیدى در مبارزات کارگران علیه سرمایه دارى دارد. 

قدرت کارگران دراتحاد آنهاست

و هیچ حکومتی توان مقابله با کارگران متحد را ندارد

اول ماه مه روز جهانی کارگر گرامی باد

روزِ کارگرجهانی  یا روزِ بین‌المللی کارگر (به انگلیسی: International Workers' Day) یک یادبود و مراسم کارگری و از سوی طبقات کارگر است که هر ساله در روز یکم ماه مه برگزار می‌شود.[۱] حزب‌های کمونیست، سوسیالیست، و آنارشیست و اتحادیه‌های کارگری در بسیاری از کشورهای جهان...

خواست های فوری کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بابیش از هفتاد روز اعتصاب

بیش از هفتاد روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه برای خلع ید از کارفرما و خصوصی سازی، پرداخت دستمزد های عقب افتاده حق بیمه و سایر مزایای شغلی، بازگشت به کار کارگران اخراجی اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، محمد خنیفر ، سالار بیژنی و پافشاری بر خواست هایشان، به رغم زندان و...

سجاد شکری، فعال کارگری به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد

سجاد شکری، فعال کارگری محبوس در زندان اوین، توسط شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" به تحمل ۳ سال حبس تعزیری بابت اتهام "تبلیغ علیه نظام" به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به ۴ سال‌حبس تعزیری محکوم شد....

هشتادوهفتمین روزاعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضورکارگران غیر نیشکری

هشتادو هفتمین  روز اعتصاب  کارگران  هفت تپه  صبح  امروز چهارشنبه  باحضور کارگران   غیر نیشکری در مقابل فرمانداری شوش برگزار شد. کارگران اخراجی غیرنیشکری خواهان بازگشت به کار و تبدیل وضعیت قراردادی خود هستند...

هدیه دوستان و هم میهنان به فرزندان کارگران نیشکر هفت‌تپه

مدارس در شرایط کرونایی منطقه ما شوش به احتمال زیاد بزودی باز خواهد شد! شادی را می توان اینگونه در پس و پشت بچه ها دید.دوستانی که دغدغه دانش آموزان کارگران هفت تپه شوش را اینگونه در سینه خود حبس کرده اند با ابتکار عملی بس درس آموز ، کیف و دفتر ،مداد پاک کن و مداد تراش...

تجمع اعتراضی کارگران پاکدشت مقابل فرمانداری این شهرستان

ظهر امروز از ساعت ۲تا ۵ بعدازظهر کارگران پاکدشتی به همراه خانواده خود مقابل فرمانداری تجمع نمودند تجمع کنندگان گفتند که تا وقتی مشکل ما حل نشود هر روز ساعت ۱۸ به تجمع و اعتراض خود تا رسیدن به حق خود ادامه خواهیم...

حضور پرشور کارگران در شصت و نهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

حضورکارگران درشصت ونهمین روزاعتصاب کارگران هفت تپه دزدان بخش خصوصی و اختلاسگران رااز هفت تپه بیرون میکنیم و هفت تپه را پس میگیریم. شنبه - ۱ شهریور...

اعتصاب جعفر عظیم زاده فعال کارگری زندانی در سلول انفرادی زندان رجایی شهر

روز پنجشنبه سی‌ام مردادماه پنجمین روزی است که جعفر عظیم زاده در سلول انفرادی اندرزگاه ۱۱ زندان رجایی شهر در اعتصاب غذا به سر میبرد. دیروز در ملاقاتی که خانواده با جعفر داشته‌اند متوجه شدت ضعف و رنگ پریدگی و سرگیجه‌های مداوم او بوده‌اند و ده کیلوگرم نیز کاهش وزن داشته...

جعفر عظیم زاده، فعال کارگری و زندانی مبتلا به کرونا اعتصاب غذا کرد

جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری زندانی مبتلا به کرونا که روز ۲۶ مرداد با فریب، بجای انتقال به بیمارستان طالقانی به بهانهٔ پیگیری و درمان وضعیت قلب و ریه به سلولی انفرادی در زندان رجائی شهر منتقل شد، در اعتراض به این فریب، سرگردانی و نگرانی‌ای که در اثر این دسیسه برای...

اخبار کارگران

اول ماه مه روز جهانی کارگر گرامی باد

روزِ کارگرجهانی  یا روزِ بین‌المللی کارگر (به انگلیسی: International Workers' Day) یک یادبود و مراسم کارگری و از سوی طبقات کارگر است که هر ساله در روز یکم ماه مه برگزار می‌شود.[۱] حزب‌های کمونیست، سوسیالیست، و آنارشیست و اتحادیه‌های کارگری در بسیاری از کشورهای جهان...

خواست های فوری کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بابیش از هفتاد روز اعتصاب

بیش از هفتاد روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه برای خلع ید از کارفرما و خصوصی سازی، پرداخت دستمزد های عقب افتاده حق بیمه و سایر مزایای شغلی، بازگشت به کار کارگران اخراجی اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، محمد خنیفر ، سالار بیژنی و پافشاری بر خواست هایشان، به رغم زندان و...

سجاد شکری، فعال کارگری به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد

سجاد شکری، فعال کارگری محبوس در زندان اوین، توسط شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" به تحمل ۳ سال حبس تعزیری بابت اتهام "تبلیغ علیه نظام" به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به ۴ سال‌حبس تعزیری محکوم شد....

هشتادوهفتمین روزاعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضورکارگران غیر نیشکری

هشتادو هفتمین  روز اعتصاب  کارگران  هفت تپه  صبح  امروز چهارشنبه  باحضور کارگران   غیر نیشکری در مقابل فرمانداری شوش برگزار شد. کارگران اخراجی غیرنیشکری خواهان بازگشت به کار و تبدیل وضعیت قراردادی خود هستند...

هدیه دوستان و هم میهنان به فرزندان کارگران نیشکر هفت‌تپه

مدارس در شرایط کرونایی منطقه ما شوش به احتمال زیاد بزودی باز خواهد شد! شادی را می توان اینگونه در پس و پشت بچه ها دید.دوستانی که دغدغه دانش آموزان کارگران هفت تپه شوش را اینگونه در سینه خود حبس کرده اند با ابتکار عملی بس درس آموز ، کیف و دفتر ،مداد پاک کن و مداد تراش...

تجمع اعتراضی کارگران پاکدشت مقابل فرمانداری این شهرستان

ظهر امروز از ساعت ۲تا ۵ بعدازظهر کارگران پاکدشتی به همراه خانواده خود مقابل فرمانداری تجمع نمودند تجمع کنندگان گفتند که تا وقتی مشکل ما حل نشود هر روز ساعت ۱۸ به تجمع و اعتراض خود تا رسیدن به حق خود ادامه خواهیم...

اول ماه مه روز جهانی کارگر گرامی باد

اول ماه مه روز جهانی کارگر گرامی باد

روزِ کارگرجهانی  یا روزِ بین‌المللی کارگر (به انگلیسی: International Workers' Day) یک یادبود و مراسم کارگری و از سوی طبقات کارگر است که هر ساله در روز یکم ماه مه برگزار می‌شود.[۱] حزب‌های کمونیست، سوسیالیست، و آنارشیست و اتحادیه‌های کارگری در بسیاری از کشورهای جهان...

خواست های فوری کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بابیش از هفتاد روز اعتصاب

بیش از هفتاد روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه برای خلع ید از کارفرما و خصوصی سازی، پرداخت دستمزد های عقب افتاده حق بیمه و سایر مزایای شغلی، بازگشت به کار کارگران اخراجی اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، محمد خنیفر ، سالار بیژنی و پافشاری بر خواست هایشان، به رغم زندان و...

سجاد شکری، فعال کارگری به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد

سجاد شکری، فعال کارگری به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد

سجاد شکری، فعال کارگری محبوس در زندان اوین، توسط شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" به تحمل ۳ سال حبس تعزیری بابت اتهام "تبلیغ علیه نظام" به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به ۴ سال‌حبس تعزیری محکوم شد....

هشتادوهفتمین روزاعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضورکارگران غیر نیشکری

هشتادوهفتمین روزاعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضورکارگران غیر نیشکری

هشتادو هفتمین  روز اعتصاب  کارگران  هفت تپه  صبح  امروز چهارشنبه  باحضور کارگران   غیر نیشکری در مقابل فرمانداری شوش برگزار شد. کارگران اخراجی غیرنیشکری خواهان بازگشت به کار و تبدیل وضعیت قراردادی خود هستند...

تصاویر و اعتراضات کارگری و مردمی

پسر کرجی کجاست ؟

۲ ماه از بازداشت پسر کرجی گذشت و هنوز هیچ خبری از او در دست نیست. پسر کرجی برای دفاع از حقوق هموطنان سوختبر، فریاد زد. ما هم فریاد آزادی او شویم و اجازه ندهیم جمهوری اسلامی در سکوت خبری او را شکنجه...

همایش پنجاهمین سالگشت بنیانگذاری سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

همایش پنجاهمین سالگشت بنیانگذاری سازمان چریکهای فدایی خلق ایران سخنرانی مهدی سامع رستاخیز سیاهکل و نقش بی بدیل رفیق غفور حسن پور پخش از شبکه زوم یکشنبه 19 بهمن/ 7 فوریه ساعت 16 (اروپای مرکزی) ساعت 18.30 (ایران) ساعت 10 بامداد (شرق آمریکا) ساعت 7 بامداد (غرب آمریکا)...

تجمع اعتراضی نیروهای اخراجی شرکت مپنا پالایشگاه بید بلند ۲ بهبهان

تجمع نیروهای اخراجی شرکت مپنا پالایشگاه بید بلند ۲ بهبهان که سه ماه است که جلوی درب پالایشگاه، فرمانداری و دفتر نماینده یهبهان تجمع اعتراضی خود را برگزار می کنند و با وجود وعده های زیاد مسئولین مربوطه اهنوز حمایتی جدی از آنان نشده است / یکشنبه ۱۱ آبان...

بازداشت چهار نفر از کارگران نیشکر هفت تپه

پس از تجمع امروز کارگران از بخش‌های مختلف صنعتی در حمایت از همکاران که اضافه کاری تیر و مرداد ماه آنان واریز نشده است که با مسئولین شرکت در حال گفتگو بودند، با دخالت نیروی انتظامی وهمچنین یگان امداد نیروهای مخصوص انتظامی اعتراض کارگران به تشنج کشیده شد. در ادامه چهار...

پسر کرجی کجاست ؟

پسر کرجی کجاست ؟

۲ ماه از بازداشت پسر کرجی گذشت و هنوز هیچ خبری از او در دست نیست. پسر کرجی برای دفاع از حقوق هموطنان سوختبر، فریاد زد. ما هم فریاد آزادی او شویم و اجازه ندهیم جمهوری اسلامی در سکوت خبری او را شکنجه...

همایش پنجاهمین سالگشت بنیانگذاری سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

همایش پنجاهمین سالگشت بنیانگذاری سازمان چریکهای فدایی خلق ایران سخنرانی مهدی سامع رستاخیز سیاهکل و نقش بی بدیل رفیق غفور حسن پور پخش از شبکه زوم یکشنبه 19 بهمن/ 7 فوریه ساعت 16 (اروپای مرکزی) ساعت 18.30 (ایران) ساعت 10 بامداد (شرق آمریکا) ساعت 7 بامداد (غرب آمریکا)...

فیلم اعتراضات و اعتصابات 

پخش اعلامیه در اعتراض به احکام ضدبشری و قرون وسطایی اعدام برای مبارزان راه آزادی

پخش اعلامیه در اعتراض به احکام ضدبشری و قرون وسطایی اعدام برای مبارزان راه آزادی مردم ایران باید به هوش باشند و نگذارند که این سیستم تبهکار بهترین فرزندان این مملکت را قربانی کند. [playlist type="video"...

امروز پاوه سه تن از فداکارترین فرزندان خود را تقدیم به حفاظت از محیط‌زیست و حقوق انسان نمود

https://youtu.be/j5JkH_SOUI0 در ادامە جانفشانی‌ها برای نجات زاگرس، حافظان این سرزمین بار دیگر چشمان اشکبارشان برای جانباختگان پاوه می‌سوزد. امروز پاوه سه تن از فداکارترین فرزندان خود را تقدیم به حفاظت از محیط‌زیست و حقوق انسان نمود و با صدای بلند فریاد زد که راه جان...

کارگران جهان با هم متحد و یکصدا شوید 

دوستان، هموطنان
مطالب خود را از طریق صندوق «گزارشات شما» در همین سایت، و یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید

Pin It on Pinterest

Share This

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ogahabha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757