یادمان رفیق پَری دُخت – غزال – آیتی

تقدیم به جانْ فدا ( رفیق پَری دُخت – غزال – آیتی ) تَندیسی ، از خاطره و گُل خواهم ساخت که آغازِ کمرگاه اَش آشیانِ گنجشک و قُمری ، گردد تَندیسی ، از رؤیا و چوب خواهم تراشید که مَشام اَش عطرْ آگینِ گندُمَکی بر طاقچه ، شود تَندیسی ، از واژه و آجُر رَنگین خواهم کرد که آن...

گام بعدی انحطاط

منصور امان / فراسوی خبر... پنجشنبه ۱۷ تیر منبع: پایگاه اینترنتی ایران نبرد و جنگ خبر شهرها و روستاها در سیاهی فرو رفته، خیابانها و کوچه ها به تسخیر ویروس رنج و مرگ در آمده و گُرسنگی و تشنگی بر فعالیت روزانه فرمان می راند. این صحنه ای از یک فیلم ترسناک نیست؛ زیر سایه...

یادمان رفیق مرضیه احمدی اُسکویی

تقدیم به جانْ فدا ( رفیق مرضیه احمدی اُسکویی ) ما ، با گام هایِ فرسوده و کهنهْ فانوسی در دست از لابه لایِ تهدید و تردید از مکتبِ زاغه و شَهرَکِ بیغوله ها آمده ایم ... گویی کندویِ سردِ پنجه هامان ، ولَمسِ پینه های اَش گواهِ این دعوتْ نامه است ما ، خویشاوندانِ جهان که...

یادمان رفیق عبّاس مِفتاحی

تقدیم به جانْ فدا رفیق عبّاس مِفتاحی راه می اُفتم : در گرته هایِ خون تا طعمِ کوچه با ابعادِ نور راه می اُفتم : تا اشکالِ سنگ با رویشِ اقاقیا و نرگس در جمعِ فُصول آی ... آهسته قدم بَردار ای نُطفه یِ ناپَسند ای فانوسِ بی تکرار مگر فراموش کرده ای ؟ که خیابان و شالیزار بر...

توپ در زمین آمریکا است

منصور امان / فراسوی خبر... پنجشنبه ۱۰ تیر ،منبع: پایگاه اینترنتی ایران نبرد و جنگ خبر این قاعده استراتژیست نظامی، کلازویتس، که جنگ ادامه سیاست است با ابزار دیگر، فقط به گونه مشروط می تواند در مورد حمله ارتش آمریکا به شبه نظامیان خارجی تحت امر ج.ا در عراق و سوریه صادق...

راهبرد جنگ طلبی رژیم و بن بست مذاکرات وین

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... چهارشنبه ۹ تیر منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر حرفهای خامنه ای در روز دوشنبه ۷ تیر، نمایی از یک پایور مفلوک و به ظاهر دور از رویدادهای جاری است که برای جبران آوار سهمگین وارد آمده از «نه قاطع» مردم به خلافت اش، حقیرانه به...

پر توان باد اعتصاب سراسری کارگران نفت، گاز و پتروشیمی

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... یکشنبه ۶ تیر منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر گستره اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه ای و روزمزد، در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که از روز شنبه ۲۹ خرداد با عنوان «کمپین ۱۴۰۰/ ۲۰-۱۰» آغاز شد هر روز با حمایت گروههای وسیعتری از...

وحدت حاشیه و مرکز؛ ظُهور یک واقعیت دوران ساز

منصور امان / فراسوی خبر... پنجشنبه ۳ تیر منتشر شده در سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر نمی توان گفت که رژیم ولایت فقیه از تحریم نمایش انتخاباتی اش غافلگیر شده است؛ از یکسو توفان اعتراضها، اعتصابها و خیزشهای اجتماعی به صورتش سیلی می زند و از سوی دیگر، "مُهندسی" تهاجُمی و...

کُشتار در یاسوج، جنایت جدید خامنه ای

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... چهارشنبه ۲ تیر، منتشر شده در سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر خروجی نمایش انتخابات شوراهای فرمایشی شهر، همساز سیاست یکدست سازی در مجلس ارتجاع و ریاست جمهوری است. در این نمایش هم، عدم شرکت مردم، به ویژه آمار بالای آرای باطله بر عدم مشروعیت...

بِلاچاو ( بدرود ای زیبا )

                تقدیم به جانْ فدا سعید سلطان پور بِلاچاو ( بدرود ای زیبا ) هویّت و نامِ ترانه ای خاطره آمیز و حُزن انگیز است : که در آستانه یِ نبردِ داخلیِ کشورِ ایتالیا ، و مُصادف با بُحرانِ دیپلُماتیک بر قوانین و روابطِ بین الملل ، و همچنین به دُنبالِ سَرآغازِ جنگِ...

یادمان رفیق پَری دُخت – غزال – آیتی

تقدیم به جانْ فدا ( رفیق پَری دُخت – غزال – آیتی ) تَندیسی ، از خاطره و گُل خواهم ساخت که آغازِ کمرگاه اَش آشیانِ گنجشک و قُمری ، گردد تَندیسی ، از رؤیا و چوب خواهم تراشید که مَشام اَش عطرْ آگینِ گندُمَکی بر طاقچه ، شود تَندیسی ، از واژه و آجُر رَنگین خواهم کرد که آن...

گام بعدی انحطاط

منصور امان / فراسوی خبر... پنجشنبه ۱۷ تیر منبع: پایگاه اینترنتی ایران نبرد و جنگ خبر شهرها و روستاها در سیاهی فرو رفته، خیابانها و کوچه ها به تسخیر ویروس رنج و مرگ در آمده و گُرسنگی و تشنگی بر فعالیت روزانه فرمان می راند. این صحنه ای از یک فیلم ترسناک نیست؛ زیر سایه...

یادمان رفیق مرضیه احمدی اُسکویی

تقدیم به جانْ فدا ( رفیق مرضیه احمدی اُسکویی ) ما ، با گام هایِ فرسوده و کهنهْ فانوسی در دست از لابه لایِ تهدید و تردید از مکتبِ زاغه و شَهرَکِ بیغوله ها آمده ایم ... گویی کندویِ سردِ پنجه هامان ، ولَمسِ پینه های اَش گواهِ این دعوتْ نامه است ما ، خویشاوندانِ جهان که...

یادمان رفیق عبّاس مِفتاحی

تقدیم به جانْ فدا رفیق عبّاس مِفتاحی راه می اُفتم : در گرته هایِ خون تا طعمِ کوچه با ابعادِ نور راه می اُفتم : تا اشکالِ سنگ با رویشِ اقاقیا و نرگس در جمعِ فُصول آی ... آهسته قدم بَردار ای نُطفه یِ ناپَسند ای فانوسِ بی تکرار مگر فراموش کرده ای ؟ که خیابان و شالیزار بر...

توپ در زمین آمریکا است

منصور امان / فراسوی خبر... پنجشنبه ۱۰ تیر ،منبع: پایگاه اینترنتی ایران نبرد و جنگ خبر این قاعده استراتژیست نظامی، کلازویتس، که جنگ ادامه سیاست است با ابزار دیگر، فقط به گونه مشروط می تواند در مورد حمله ارتش آمریکا به شبه نظامیان خارجی تحت امر ج.ا در عراق و سوریه صادق...

راهبرد جنگ طلبی رژیم و بن بست مذاکرات وین

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... چهارشنبه ۹ تیر منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر حرفهای خامنه ای در روز دوشنبه ۷ تیر، نمایی از یک پایور مفلوک و به ظاهر دور از رویدادهای جاری است که برای جبران آوار سهمگین وارد آمده از «نه قاطع» مردم به خلافت اش، حقیرانه به...

پر توان باد اعتصاب سراسری کارگران نفت، گاز و پتروشیمی

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... یکشنبه ۶ تیر منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر گستره اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه ای و روزمزد، در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که از روز شنبه ۲۹ خرداد با عنوان «کمپین ۱۴۰۰/ ۲۰-۱۰» آغاز شد هر روز با حمایت گروههای وسیعتری از...

گام بعدی انحطاط

گام بعدی انحطاط

منصور امان / فراسوی خبر... پنجشنبه ۱۷ تیر منبع: پایگاه اینترنتی ایران نبرد و جنگ خبر شهرها و روستاها در سیاهی فرو رفته، خیابانها و کوچه ها به تسخیر ویروس رنج و مرگ در آمده و...

توپ در زمین آمریکا است

توپ در زمین آمریکا است

منصور امان / فراسوی خبر... پنجشنبه ۱۰ تیر ،منبع: پایگاه اینترنتی ایران نبرد و جنگ خبر این قاعده استراتژیست نظامی، کلازویتس، که جنگ ادامه سیاست است با ابزار دیگر، فقط به گونه...

کُشتار در یاسوج، جنایت جدید خامنه ای

کُشتار در یاسوج، جنایت جدید خامنه ای

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... چهارشنبه ۲ تیر، منتشر شده در سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر خروجی نمایش انتخابات شوراهای فرمایشی شهر، همساز سیاست یکدست سازی در مجلس ارتجاع و ریاست...

نخُستین موفقیت جُنبش تحریم

نخُستین موفقیت جُنبش تحریم

منصور امان / فراسوی خبر... پنجشنبه ۲۷ خردادمنبع: پایگاه اینترنتی ایران نبرد و جنگ خبر جُنبش توده ای تحریم، حتی پیش از آنکه نمایش رُسوای انتخابات روی صحنه رفته باشد، دستگاه قُدرت...

کُنش جامعه انفجاری با دریوزگان

کُنش جامعه انفجاری با دریوزگان

زینت میرهاشمی / کُنش جامعه انفجاری با دریوزگان فراسوی خبر ... چهارشنبه ۲۶ خرداد، منتشر شده در سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر در حالی که تحریم صندوقهای انتخابات نمایشی در کف خیابان...

شُعاری که تا کاخ سفید هم رفت

شُعاری که تا کاخ سفید هم رفت

منصور امان / فراسوی خبر... پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت... منتشر شده در سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر در همان حال که ادامه گُفتُگوها پیرامون "برجام" در وین به هفته آینده موکول گردیده،...

پول و فناوری در خدمت اهداف ولی فقیه

پول و فناوری در خدمت اهداف ولی فقیه

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر طی ۳ روز، سه حمله به پایگاههای نیروهای آمریکایی در عراق، در هنگامه تلاش کشورهای...

تاثیر خارجی ظریف گیت

تاثیر خارجی ظریف گیت

منصور امان / فراسوی خبر... پنجشنبه ۹ اردیبهشت منبع: پایگاه اینترنتی ایران نبرد و جنگ خبر آنچه که آقای ظریف در خفا و محرمانه به زبان آورده، داوری آشکار و جا افتاده ای را که در...

دلبری از بایدن در بغداد

دلبری از بایدن در بغداد

منصور امان / فراسوی خبر... پنجشنبه ۲ اردیبهشت منتشرشده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر در همان حال که آمریکا و شُرکای اُروپایی آن تاکید می کنند که مُذاکرات جاری در وین را بخشی...

دم خروس از زیر عبای ملا بیرون زده

دم خروس از زیر عبای ملا بیرون زده

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... چهارشنبه اول اردیبهشت منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر دم خروس حکم حکومتی ولی فقیه علیه مردم مبنی بر تحریم واکسنهای انگلیسی و آمریکایی...

سالگرد یکی از جنایتهای رژیم شاهنشاهی

سالگرد یکی از جنایتهای رژیم شاهنشاهی

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... یکشنبه ۲۹ فروردین منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر در شامگاه ۲۹ فروردین ۱۳۵۴، دلیر مردانی به دست مزدوران ساواک شاه در تپه های اوین با...

انفجار نظنز؛ یک مُعادله پویا

انفجار نظنز؛ یک مُعادله پویا

منصور امان / فراسوی خبر... پنجشنبه ۲۶ فروردین منبع: پایگاه اینترنتی ایران نبرد و جنگ خبر ضربات پیاپی به پروژه هسته ای رژیم ولایت فقیه همچنانکه ابعاد تنش زا و گنجایش آن برای دامن...

دورویی ولی فقیه، مُد جدید نرمش

دورویی ولی فقیه، مُد جدید نرمش

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... یکشنبه ۱۵ فروردین منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر اگرچه شرکت پایوران رژیم در جلسه رسمی کمیسیون مشترک برجام که در روز آدینه ۱۳ فروردین...

“رفراندوم آری یا نه”؛ خشت کج اول

“رفراندوم آری یا نه”؛ خشت کج اول

فراسوی خبر... پنجشنبه ۱۲ فروردین ، منبع: پایگاه اینترنتی ایران نبرد و جنگ خبر رژیم ولایت فقیه سالروز تولُد تناقُض ساختاری خود را جشن گرفته است. آنچه که دیروز با "رفراندوم آری یا...

مخالفت مردم با «نقشه راه» خامنه ای

مخالفت مردم با «نقشه راه» خامنه ای

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... چهارشنبه ۱۱ فروردین منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر موج گسترده خشم و تنفر اقشار مختلف مردم علیه رژیم فاسد ولایت فقیه همراه با...

ناآرامی خامنه ای از اینجاست

ناآرامی خامنه ای از اینجاست

منصور امان / فراسوی خبر... پنجشنبه ۵ فروردین منبع: پایگاه اینترنتی ایران نبرد و جنگ خبر در همان حال که روی صحنه سیاست رژیم ج.ا بازیگران نمایش انتخابات با جنجالهای ساختگی یا در...

حرفهای بی اعتبار صاحبِ کلیدِ زنگ زده

حرفهای بی اعتبار صاحبِ کلیدِ زنگ زده

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... چهارشنبه ۲۷ اسفند منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر حرفهای ربیعی و روحانی در روز سه شنبه ۲۶ اسفند، علاوه بر این که از جنس دروغهای همیشگی...

شتاب گرفتن چرخ تروریسم تصادُفی نیست

شتاب گرفتن چرخ تروریسم تصادُفی نیست

منصور امان / فراسوی خبر... پنجشنبه ۲۱ اسفند منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر وقتی رییس جمهور مُلاها، آقای حسن روحانی، مُشت بر سینه می کوبد که چرخ پُرهزینه...

اعدام ۴ زندانی سیاسی و چرایی آن

اعدام ۴ زندانی سیاسی و چرایی آن

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... سه شنبه ۱۲ اسفند منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر افسار گسیختگی رژیم در اعمال خشونت عریان و بی رحمانه علیه زندانیان سیاسی دقیقاً بیانگر...

سوختبران؛ شلیک به بُشکه باروت

سوختبران؛ شلیک به بُشکه باروت

منصور امان / فراسوی خبر... پنجشنبه ۷ اسفند منبع: پایگاه اینترنتی ایران نبرد و جنگ خبر گُلوله هایی که روز دوشنبه در مرز "اسکان" شلیک شد، به بُشکه باروتی کمانه کرده که زیر تخت...

توافقی برای مهار رویای ولی فقیه

توافقی برای مهار رویای ولی فقیه

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... سه شنبه ۵ اسفند منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر نتیجه سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و توافقی که روز یکشنبه ۳ اسفند صورت گرفت...

نظم بین المللی علیه خودکامگی رژیم

نظم بین المللی علیه خودکامگی رژیم

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... یکشنبه ۳ اسفند منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر   «نظم بین المللی» علیه خودکامگی رژیم چگونگی باز شدن باب مذاکره پیرامون جان بخشیدن به...

اربیل؛ آزمون جمهوری اسلامی برای بایدن

اربیل؛ آزمون جمهوری اسلامی برای بایدن

منصور امان / فراسوی خبر... پنجشنبه ۳۰ بهمن منبع: پایگاه اینترنتی ایران نبرد و جنگ خبر با حمله موشکی به پایگاه نیروهای آمریکایی در اربیل، رژیم ج.ا برای کسانی که پیرامون رویکردهای...

زنجیره بی پایان اعدام باید متوقف شود

زنجیره بی پایان اعدام باید متوقف شود

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... یکشنبه ۱۲ بهمن منتشر شده در سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر در دی ماه امسال ۲۶ تن در رژیم ولایت فقیه اعدام شده اند. در ایران طی یک سال (اول ژانویه...

دستگیری فله ای فعالان کُرد محکوم است

دستگیری فله ای فعالان کُرد محکوم است

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... یکشنبه ۵ بهمن منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر رژیم ولایت فقیه در واکنش به تهدید امنیت نظام، به موازات اعمال فشار در مورد زندانیان...

اعتراض غارت شدگان علیه قمارخانه حکومت

اعتراض غارت شدگان علیه قمارخانه حکومت

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... چهارشنبه اول بهمن منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر در روزهای اخیر، غارت شدگان کازینوی حکومتی به دنبال سقوط شاخص بورس و از دست دادن...

شلیک موشکها، کُنش در فضای سازش

شلیک موشکها، کُنش در فضای سازش

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... یکشنبه ۲۸ دی منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر در حالی که رژیم بی صبرانه در انتظار ورود بایدن به کاخ سفید و پایان روزهای ترامپ است،...

واردات دارو از آمریکا و شیادی خامنه ای

واردات دارو از آمریکا و شیادی خامنه ای

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... چهارشنبه ۲۴ دی منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر در رژیم ولایت فقیه دروغگویی، پنهان کاری، شیادی، فساد و اختلاس ساختاری و نهادینه است....

آلودگی از مازوت در کنار فاجعه کرونا

آلودگی از مازوت در کنار فاجعه کرونا

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... یکشنبه ۱۴ دی منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر در حالی که رژیم با اختصاص هزینه های کلان سرمست برگزاری مراسم سالمرگ قاسم سلیمانی است و...

جهان پهلوان غلام رضا تختی خودکشی کرد

جهان پهلوان غلام رضا تختی خودکشی کرد

جهان پهلوان غلام رضا تختی خودکشی کرد!! عامو جهان ببخش دیوار خوش نقش و نگارت را خط خطی می کنم! گذاشتن تحلیل عسگر نازنین برای پهلوان همه ی دوران ها و خانواده اش (شهلا توکلی، بابک و...

قتل سازمان یافته با عدم خرید واکسن

قتل سازمان یافته با عدم خرید واکسن

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... چهارشنبه ۳ دی منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر در حالی که در اکثر کشورها بودجه ویژه برای تست کرونا و واکسن رایگان آن در نظر گرفته اند،...

ساده سازی و عادی سازی با انکار و دروغ

ساده سازی و عادی سازی با انکار و دروغ

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... یکشنبه ۲۳ آذر منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر ساده سازی، عادی سازی با انکار و دروغ در مواردی که به جان مردم مربوط می شود، از جمله...

تهدید حداکثری در برابر فشار حداکثری

تهدید حداکثری در برابر فشار حداکثری

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... یکشنبه ۱۶ آذر منشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر یکی از رویدادهای هفته گذشته تصویب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» در مجلس ارتجاع و...

متحد در سرکوب مردم، جدال در تقسیم قدرت

متحد در سرکوب مردم، جدال در تقسیم قدرت

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... چهارشنبه ۱۲ آذر منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر در حالی که خانه های مردم بسیاری از شهرهای استان خوزستان با سیل ویران شده و فاضلاب شهر...

محاکمه دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک

محاکمه دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک

گزارش ساندی تایمز انگلستان درباره محاکمه دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک محققان بلژیکی می‌گویند طرح حمله به گردهمایی مقاومت در پاریس در بالاترین سطح سران رژیم در تهران تصویب شد و...

آبان ۹۸؛ خشم و طغیان علیه جنایت و وقاحت

آبان ۹۸؛ خشم و طغیان علیه جنایت و وقاحت

زینت میرهاشمی فراسوی خبر ... یکشنبه ۲۵ آبان منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر بالا بردن ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین در آبان ۹۸، برای انفجار خشم فروخفته مردم کافی بود. انفجاری...

احکام ظالمانه برای مردم بپاخاسته

احکام ظالمانه برای مردم بپاخاسته

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... شنبه ۳ آبان منتشرشده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر احکام ظالمانه بیدادگاه کیفری شهرستان بهبهان در باره ۳۶ تن از معترضان قیام خونین آبان نشان...

تهدیدهای پوشالی سرکرده کل سپاه

تهدیدهای پوشالی سرکرده کل سپاه

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... یکشنبه ۳۰ شهریور منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر دهان گشادی و لمپنیسم پاسدار حسین رحیمی، سرکرده نیروی انتظامی تهران بزرگ در رابطه با...

آخرین رزم نوید افکاری بر چوبه دار

آخرین رزم نوید افکاری بر چوبه دار

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... یکشنبه ۲۳ شهریور منتشر شده در وب سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر باوجود اعتراضهای گسترده بین المللی و تلاشهای ایرانیان آزادیخواه، مزدوران خامنه ای...

قلب عاشقان آزادی برای نوید می تپد

قلب عاشقان آزادی برای نوید می تپد

زینت میرهاشمی / فراسوی خبر ... چهارشنبه ۱۲ شهریور منتشرشده در سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر ۳۲ سال پس از قتل عام زندانیان سیاسی به فرمان خمینی جلاد، روز آدینه ۷ شهریور، در سالگرد...

Pin It on Pinterest

Share This

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ogahabha/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757