کامیونداران، تاکسیداران و اتوبوس داران باشرایط موجود افزایش قیمتهای لوازم یدکی و هزینه‌های دیگر فلج کننده و با توجه به اینکه دولت هیچگونه حمایتی و یا توجهی در شرایط سخت و بحرانی به ما ندارد، لذا از شما همکاران خواهشمندیم در اتحاد در عمل به اعتصابات کارگران دیگر مناطق بپیوندید و از روز یکشنبه ١٩ مرداد برای دفاع از حقوق حقه خود بار دیگر ما نیز در عمل کنار دیگر هموطنان اعتصاب خواهیم کرد!