مردم مریوان روز دوشنبه سوم شهریور مزار جانباختگان محیط زیست را گلباران می کنند. در نخستین سالگرد توطئه قتل شریف باجور، امید کهنه پوشی، محمد پژوهی و رحمت حکیمی نیا توسط سپاه پاسداران در منطقه مریوان، بر سر مزار این شهدای محیط زیست شاخه گل می‌گذارند و یاد و نامشان را گرامی می‌دارند.