شهدای فدایی در اردیبهشت ماه
منبع: نبرد خلق شماره ۴۳۷، چهارشنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۲۱ آوریل ۲۰۲۱
http://www.iran-nabard.com/N437/SHOHADA%20437.htm
رفقای فدایی: محمد كاظم سعادتی، خلیل سلمانی نژاد، علی اكبر (فریدون) جعفری، مرضیه احمدی اسكویی، حبیب الله مومنی، محمود نمازی، منصور فرشیدی، هادی فرجاد، لادن آل آقا، مهوش حاتمی، شیرین معاضد (فضیلت کلام)، محمدرضا و احمدرضا قنبرپور، فرزاد دادگر، عزت غروی، ارژنگ شایگان شام اسبی، ناصر شایگان شام اسبی، فرهاد صدیقی پاشاكی، تورج اشتری (تلخستانی )، قربانعلی رزگار، جهانگیر باقرپور، بهروز ارمغانی، اسماعیل عابدی، زهره مدیرشانه چی، حسین فاطمی، محمود خرم آبادی، حبیب الله خسروشاهی برادران، مصطفی حسن پور اصیل شیرجو پُشت، فریده غروی، میترا بلبل صفت، عبدالله پنجه شاهی، علیرضا باصری، هوشنگ اعظمی لرستانی، ناصر خورشیدی، منوچهر حامدی، كمال كیانفر، امان الله ایمانی دارستانی، غلام عباس باقری، جهانگیر باقری پور، علی رضا (ناصر) بامری، زینب (طاهره) حیاتی، جمیل سلطانی، مسعود دانیالی، محسن رفعتی، احسان الله ایمانی، غلامحسین خاكباز، هیبت الله بهرامی سامانی، محسن بهکیش، ناصر بهرامی، رویا علی پناه فرد، کوروش پیروزی، ابوالقاسم تاجعلی، منیژه موسی‌ نژاد، فریدون آشوری، کریم تیمور زاده، منصور جابری، رسول مجنون، عزیز بدلی، نبی جدیدی، علی بدری، وجیه الله چشم فروز، مقصود بیرام زاده، موسی مکاری، محمد علی حسنی، هوشنگ حنیفی، علی کرم داودی، محمد راکعی، مهشید معتصد کیوان، رضا نعمتی، کبرا حیدریان، صادق نظیری، مهدی حاتمی، مسعود دانیالی، جبرعیل هاشمی، فرشته گل انبریان و….
از سال ۵۰ تاكنون، به دست رژیمهای شاه و خمینی به شهادت رسیدند.