درخواست اعادهٔ دادرسی شاپور احسانی راد، فعال کارگری در دیوان عالی کشور رد شد. رأی صادر شده برای پروندهٔ ایشان در دیوان عالی کشور بدون مطالعه‌ٔ پرونده و سوابق آن و صرفاً براساس دادنامه‌های تحویل شده به دادگاه مورد تأیید قرار گرفته است.
ایشان پیشتر توسط شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی به تحمل ۲ سال تبعید و اقامت اجباری در شهرستان نیک شهر از توابع استان سیستان و بلوچستان و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و دسته جات اجتماعی و سیاسی محکوم شد. که از مجموع ۶ سال مجازات حبس ۵ سال آن بعنوان مجازات اشد قابل اجراست.