در باره ما بیشتر بدانید
عقاب های طلائی زاگرس به منظور تلاش در راستای منافع خلق لر و زحمتکشان و فرودستان آن دیار، فعالیتهای مبارزاتی خود را در این وب سایت ارائه خواهد داد. این کانون مبارزه بر اساس تعهداتش به مردم و آرمان های مبارزاتی به تربیت و آموزش رسانه ای در مناطق لرنشین همت گمارده و با ایجاد هسته های مخفی غیر متصل و کوچک سعی دارد نقش تاریخی خود را در رویدادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عهده بگیرد و برای تحقق شعار نان،کار ، آزادی و برقراری عدالت اجتماعی و ایجاد یک حکومت سکولار و دمکراتیک تا پای جان از هر کوششی دریغ ننماید. ما در ارزیابی های خویش اولویت را به تلاش برای سرنگونی رژیم حامی سرمایه داری جمهوری اسلامی داده و بر آن شدیم که با مردم ایران هم قسم گردیم تا یک جمهوری دمکراتیک مردمی متشکل از رنگین کمانی از بیشماران خرد گرا برقرار نماییم و از همه ارزش‌های انسانی و حقوق بشری در مقابل همه ستمگران از بذل جان دریغ نمائیم .  

زنده باد آزادی 

همایش پنجاهمین سالگشت بنیانگذاری سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

همایش پنجاهمین سالگشت بنیانگذاری سازمان چریکهای فدایی خلق ایران سخنرانی مهدی سامع رستاخیز سیاهکل و نقش بی بدیل رفیق غفور حسن پور پخش از شبکه زوم یکشنبه 19 بهمن/ 7 فوریه ساعت 16 (اروپای مرکزی) ساعت 18.30 (ایران) ساعت 10 بامداد (شرق آمریکا) ساعت 7 بامداد (غرب آمریکا)...

read more

آه اگر آزادی سرودی می خواند کوچک همچون گلوگاه پرنده ای هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند سالیان بسیاری نمی بایست دریافتی را که هر ویرانه نشان از غیاب انسانی است

آه اگر آزادی سرودی می خواند کوچک همچون گلوگاه پرنده ای هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند سالیان بسیاری نمی بایست دریافتی را که هر ویرانه نشان از غیاب انسانی است

آه اگر آزادی سرودی می خواند کوچک همچون گلوگاه پرنده ای هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند سالیان بسیاری نمی بایست دریافتی را که هر ویرانه نشان از غیاب انسانی است

ارسال ایمیل به مدیریت سایت 

Pin It on Pinterest

Share This