چهارشنبهٔ گذشته در ملاقاتی که برای اولین بار در زندان قرچک با نسرین داشتم، گفت که تو بند ما کرونا آمده و خیلی‌ها بیمار شده‌اند. به همین دلیل برای پیگیری کارهای مرخصی عجله داشت.
دیروز برای مشکل قلبی نسرین به بیمارستان رفته بودیم. قبل از انجام تست قلب، پیشنهاد کردند هر دو تست کرونا بدهیم.
امروز نتیجهٔ تست نسرین مثبت اعلام شد. جواب تست من هنوز آماده نشده است.
مقامات قضایی و سازمان زندان‌ها با آگاهی از شرایط غیربهداشتی و فاجعه‌بار زندان قرچک، بی‌دلیل او را از زندان اوین به آنجا منتقل کرده و با وجود بیماری و ضعف بسیار شدید او را در معرض ویروس قرار دادند.
خوشبختانه در این چند روز با عذرخواهی از همه دوستان و اقوام از آن‌ها خواهش کرده بودیم که به دیدار مجازی و گفتگوی تلفنی بسنده کنیم. در نتیجه هیچ ملاقاتی در خانه نداشتیم.

– رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده