زینت میرهاشمی / فراسوی خبر … یکشنبه ۲۴ خرداد، منتشر شده در سایتهای ایران نبرد و جنگ خبر

جنبش تحریم نمایش انتخابات، بر اساس شعار «اصولگرا، اصلاح طلب، دیگه تمومه ماجرا» بیش از هر هنگام در سطح جامعه قدرت و وزن بیشتری به خود می گیرد. در جدال نابرابر جنبش اعتراضی با حکومت، استبداد حاکم با بکارگیری همه ابزارهای خود از رسانه تا داغ و درفش و تهدید، سعی به تشویق مردم معترض به آشتی موقت و خرید بلیط ورود به نمایش می کند.
کارگزاران پر سابقه رژیم در نمایش موسوم به مناظره در روز شنبه ۲۲ خرداد، با گروگان گیری آمار شهدای قیام خونین آبان ۹۸، فرار از مسولیت در گرانی بنزین، استفاده ابزاری از زنان، اقلیتهای ملی، قومی و دینی و …. نمایی از وقاحت، بی شرمی و دجالیت خود را به دیده همگان گذاشتند. همه آنها گوشه ای از فلاکت وضع موجود را با زبان الکن خود علیه باند رقیب بیان کردند اما هیچکدام آنها منبع مرداب فساد ساختاری رژیم (بیت خامنه ای و سپاه پاسداران) را بیان نکردند زیرا خودشان از پسماندهای عفونی این رژیم هستند.
مهرعلیزاده از ابراهیم رئیسی واسطه گری تقاضای عفو «افرادی که در آبان ۹۸ بازداشت شدند و تعداد آنها هم مشخص نیست» را خواهان شد و رئیسی جلاد هم مدعی شد که «همه بازداشت شدگان را عفو کرده ایم، جز کسانی که با خارج در ارتباط بوده اند یا مساله خاصی داشته اند». در همین روز هنگامه برپایی شوی مناظره گزیدگان ولایت، خانواده نوید افکاری و تعدادی فعالان مدنی در مقابل زندان عادل آباد شیراز مورد یورش ماموران رژیم قرار گرفتند و با خشونت دستگیر شدند. دو برادر زنده یاد نوید قهرمان، در سلولهای انفرادی زندان عادل آباد شیراز در زیر شکنجه به سر می برند.
اسامی بیش از ۱۵۰۰ شهید آبان و تکلیف هزاران بازداشتی و مفقود شده همچنان یکی از جالشهای بین جامعه و رژیم است. جنبش دادخواهی بیش از هر هنگام، قوی تر و سازمانیافته تر مقابل جنایات رژیم ایستاده است. تنفر مردم نسبت به رژیم و تقویت سرنگونی رژیم بیش از همیشه در زیر پوست جامعه به طور آشکار خود را در گستره جنبش تحریم نشان می دهد.
مناظره ۷ نفر کاندیداهای سیرک انتخاباتی در روز شنبه صحنه ای از جنگ قدرت و ثروت در میان باندهای حکومت را به نمایش گذاشت. مرور وعده های دروغین و دروغها و فریبهای آنها در حجم فراسو نمی گنجد و فقط با یک نمونه فراسو را به پایان می رسانم.
زاکانی، کاندیدای پوششی رئیسی، مدعی شده که «امروز رقابت بین غارت کنندگان و غارت شوندگان است. سعی کرده ام با گردن کلفتان درگیر شوم.» باید به این لمپن گفت که امروز نه رقابت بلکه جنگ بین غارت شوندگان و غارت کنندگان است.
در هماوردی جنبش تحریم کنندگان با پایدارندگان حکومت جهل و جنایت، هر کسی که آگاهانه برای حفظ وضع موجود، با بهانه های نخ نما و کهنه شده انتخاب بین بد و بدتر، پلیس بد و خوب، اصلاح طلب و اصولگرا، تلاش می کند مردم را در خواری خود در پیمان با رژیم ولایت فقیه و خلیفه ارتجاع شریک کند، بستر سرکوبگری خیزشهای آینده مردمی را فراهم خواهد کرد. شرکت در سیرک انتخابات خیانتی است به کشته شدگان قیام آبان ۹۸.