پرسنل شرکتی بیمارستانهای مشهد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ماهیانه و پائین بودن دستمزد در مقابل استانداری خراسان رضوی تجمع اعتراضی برگزار کردند / روز دوشنبه ۲۰مرداد ماه ٩٩

این شهروندان معترض گفتند: “حدود ۵سال است که به صورت شرکتی در مراکز مختلف بهداشتی و درمانی مشغول به کار هستم. در بیمارستانها و مراکز بهداشت مانند سایر نیروهای رسمی و پیمانی و قراردادی در حال کار و خدمت شیفتی هستیم، اما با نصف حقوق نسبت به دیگر پرسنل و در شرایط کاری مساوی این کار را انجام می دهیم.”

شهروند معترض دیگر افزود: “خواسته امروز ما از این تجمع، حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی وزارت بهداشت است، این شرکت ها به این دلیل به وجود آمده که دولت مجوز استخدامی صادر نمی‌کند و شرکت ها به صورت خرید خدمت نیرو جذب می کنند.”

این شهروند معترض در ادامه تاکید کرد: “متاسفانه امنیت شغلی بسیار پایین با حداقل حقوق و مزایا حتی خدمات رفاهی و تسهیلات نیز به ما تعلق نمی گیرد. بیمه تامین اجتماعی هم توسط شرکت های پیمانکار کامل پرداخت نمی شود.”