پرستاران ایران در تاریخ ۱۳خرداد ۹۹ در شهرهای تهران و یاسوج دست به اعتراض زدند. همچنین گروهی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در خوزستان نیز یک تجمع اعتراضی برپا کردند.

جمعی از پرستاران بیمارستان های مختلف تهران نیز روز ۱۳ خرداد ۹۹ در اعتراض به تعیین مبلغ ناچیز حق الزحمه دوره شیوع بیماری کووید ۱۹ از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان در محل کار خود دست به تجمع زدند.

علت اعتراض را یکی از  زنان معلم این چنین توضیح داد: «تعدادی نیرو در سال ۹۲ برای فعالیت نهضت سوادآموزی خوزستان جذب شدند که به صورت پیمانی مشغول به کار هستند. با توجه به نیاز خوزستان به نیروی معلم، خواستار تبدیل وضعیت خود به حق التدریسی هستیم.»

وی ادامه داد: «حدود ۲ سال است که حقوق ما پرداخت نشده این در حالی است که تمام وقت در حال کار و فعالیت بودیم.»

روز۱۲ خرداد ۹۹ نیز حدود ۴۰ نفر از این آموزش دهندگان در اعتراض به جذب نشدن خود در آموزش و پرورش تجمع کرده بودند. آموزش و پرورش خوزستان وعده پیگیری وضعیت جذب این نیروها را داده بود.