جمعی از مردم و خانواده کارکنان سیلوی کنگاور در استان کرمانشاه در اعتراض به واگذاری سیلوی این شهر به بخش خصوصی در مقابل ساختمان فرمانداری کنگاور تجمع کردند / روز سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹