بهنام محجوبی درویش زندانی با برنامه کشته شد!

مسئولان زندان اوین از اعزام فوری بهنام محجوبی به بیمارستان خودداری کردند و موجبات مرگ او را ایجاد کردند!

به خانواده رنجور و همه دراویش گنابادی تسلیت میگوییم و امیدوارم نسبت به این جنایت سکوت نکنند!