هزاران ‌نفر آهنگ ایتالیاییِ بلا چاو (بدرود ای زیبا!) را در روز جهانی کارگر اجرا کرده‌اند. این ویدئوها در صفحه توییتری رائول هدبوء، عضو حزب کارگران بلژیک به ‌مناسبت روز جهانی کارگر به ‌اشتراک گذاشته شده ،روز کارگری که امسال کرونا روی آن سایه انداخته.
بلا چاو را کارگران کشتزارهای گندم و زنان دهقان شالی‌زارهای ایتالیا در سده ۱۹ و ۲۰ می‌خواندند با پیام سختی کار کشاورزی و جوانی‌ای که زود می‌‌گذرد.

اما بعدتر در جنگ‌ جهانی دوم، پارتیزان‌ها و فعالان جنبش ضد فاشیسم ایتالیا در دهه ۱۹۴۰ این ترانه را دوباره زنده کردند و این بار با پیام مقاومت علیه ستم و حالا هم از جمله سرودهای روز جهانی کارگر است.