بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی روز شنبه ۱۰ آبان‌ماه مجددا با بدنی نیمه فلج به صورت اجباری از زندان اوین به بیمارستان روانپزشکی امین آباد اعزام شد.

این اعزام درحالی صورت گرفته که به دروغ به نزدیکانش گفته بودند او به بیمارستان طالقانی اعزام شده و به مادر او نیز تاکنون اجازه ملاقات با پسرش در این تیمارستان داده نشده است.

این زندانی عقیدتی که از روز چهار‌شنبه ۷ آبان‌ماه در اعتراض به شرایط خود و عدم رسیدگی پزشکی در اعتصاب غذا است، پیش‌تر نیز در تاریخ ۶ مهرماه به صورت اجباری به این تیمارستان منتقل و در تاریخ ۱۲ مهرماه به زندان بازگردانده شد.

وی در یک فایل صوتی که به تازگی منتشر کرد،‌ گفته بود پرسنل تیمارستان امین‌آباد او را به شکل صلیب به تخت بسته و رویش ادرار کرده‌ بودند. اکنون انتقال مجدد او به این تیمارستان،‌ در پی انتشار این فایل صوتی و اعتراضش صورت می‌گیرد.