در سومین روز ماه رمضان یک زندانی در سنندج اعدام شد.

به گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، هم زمان با سومین روز ماه رمضان در ایران کە معمولا در این ماه حکم اعدام اجرا نمی شود، حکم اعدام یک زندانی در زندان مرکزی سنندج بە اجرا در آمد.

بامداد روز دوشنبە ٨ اردیبهشت٩٩، حکم اعدام یک شهروند اهل بخش ”بلبان آباد“ از توابع شهرستان دهگلان به نام ”کیوان اللە مرادی“ ٢٨ سالە در زندان مرکزی سنندج بە اتهام قتل عمد به اجرا در آمد.

کیوان الله مرادی متاهل و پدر یک دختر ۶ ساله بود. او چهار ماه پیش از زندان قروه به زندان سنندج منتقل شده بود.

علیرغم اینکه در روزهای ماه مبارک رمضان هستیم، اما جباری، دادستان مرکزی استان کردستان بە دلیل فشارهای ناشی از فرار زندانیان در زندان سقز، بر اجرای احکام قصاص چندین شهروند دیگر طی روزهای آینده اصرار دارد.

حکومت ایران از ترس قیام و براندازی حتی در ماه مبارک رمضان حاضر به متوقف کردن ماشین اعدام و سرکوب نیست.

شایان یادآوری است که روز ۴ اردیبهشت هم یک زندانی دیگر در زندان سنندج اعدام شده بود.